......................................................................................................................................
 
ต้อนรับข้าราชการทหาร
   
 

บริษัท อมตะวอเตอร์ จำกัด นำโดยคุณชนากานต์ ตรงต่อศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ให้การต้อนรับข้าราชการทหารจากค่ายจิรวิชิตสงคราม ต.เขาสามยอด จ.ชลบุรี จำนวน 43 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการน้ำประปาและน้ำเสียที่ศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) ณ อาคารบำบัดน้ำเสียแห่งที่ 1 ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 55 ที่ผ่านมาซึ่งบริษัทถือเป็นเกียรติที่ข้าราชการทหารได้ให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารจัดการน้ำซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและทุกคนมีหน้าที่ร่วมกันอนุรักษ์และใช้ให้เดประโยชน์สูงสุด

 
 
 
Copyright © 2007 Amata Corporation PCL.