T : +66 (0) 38 939007     I    E : marketing@amata.com

พลังงานไฟฟ้าและบริษัท อมตะ เพาเวอร์

แหล่งจ่ายพลังงานมาตรฐาน กำลังการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ 22 KV สำหรับนิคมอุตสาหกรรมโดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

แหล่งพลังงานทางเลือก บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ภายใต้โครงการผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดย่อม ผลิตกระแสไฟฟ้าที่เชื่อถือได้และมีเสถียรภาพสูงสำหรับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.หรือ EGAT) นอกจากนี้ยังให้บริการ ไอน้ำ พลังงานไฟฟ้าและบริการที่เกี่ยวข้องแก่ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรีและอมตะ ซิตี้ ระยอง

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด และบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด เป็นบริษัทพลังงานในประเทศที่มุ่งเน้นการพัฒนา จัดหาเงินทุน ก่อสร้างและดำเนินการโรงไฟฟ้าพลังงานสีเขียว เพื่อเป็นผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศในปี 2019 ด้วยกำลังการผลิตที่มากกว่า 2,100 เมกะวัตต์

พันธกิจของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ คือการเป็นบริษัทด้านพลังงานระดับโลกที่ผลิตกระแสไฟฟ้าที่เชื่อถือได้ มีเสถียรภาพสูง สะอาดด้วยราคาที่แข่งขันได้ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.หรือ EGAT ) ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดย่อม นอกจากนี้ บริษัทมีการจัดหาไอน้ำและบริการที่เกี่ยวข้องให้แก่ลูกค้าที่ทำสัญญาและผู้ใช้อุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ

โรงไฟฟ้าแห่งแรกเริ่มดำเนินการในปี 1998 ที่อมตะ ซิตี้ ชลบุรี เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) แห่งแรกในประเทศไทย ตั้งแต่นั้นมา ธุรกิจลงทุนร่วมนี้มีโรงไฟฟ้าเจ็ดแห่งที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรีและอมตะ ซิตี้ ระยอง ประเทศไทย กับอีกสามแห่งที่กำลังดำเนินการพัฒนา และอีกหนึ่งโรงไฟฟ้าที่อมตะ ซิตี้ เบียนหัว ประเทศเวียดนาม