T : +66 (0) 38 939007     I    E : marketing@amata.com

การขายและเช่าที่ดินอุตสาหกรรม

อมตะเป็นผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมร่วมกับหน่วยงานรัฐบาลไทยที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.หรือ IEAT) นิคมอุตสาหกรรม (Industrial Estates) มีความแตกต่างจากสวนอุตสาหกรรม (Industrial Parks) เนื่องจากเป็นพันธมิตรกับ กนอ.(IEAT) นักลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมจึงได้รับสิทธิพิเศษด้านการลงทุนจาก กนอ. (IEAT) เช่น สิทธิในการเป็นเจ้าของที่ดินเพื่อประกอบกิจการอุตสาหกรรมและอื่น ๆ อีกมากมาย กนอ.(IEAT) กำหนดกฏเกณฑ์ที่เข้มงวดเพื่อพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดิน การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง การใช้สาธารณูปโภคหรือการควบคุมการปล่อยมลพิษ (ดูเพิ่มเติมในส่วน เมืองอุตสาหกรรม)

ที่ดินอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมดของเรานั้น มีระบบไฟฟ้า การสื่อสารโทรคมนาคม น้ำและระบบบำบัดน้ำเสียจัดให้พร้อมในที่ดินแต่ละแปลง มีขนาดและรูปร่างที่ดินหลากหลาย หรือสามารถจัดทำรูปร่างตามความต้องการได้ จะเป็นการถือครองที่ดินหรือการเช่าระยะยาว

  อมตะซิตี้ ชลบุรี อมตะซิตี้ ระยอง
พื้นที่เขตอุตสาหกรรมทั่วไป correct correct
พื้นที่เขตปลอดอากร correct correct
ดาต้าเซ็นเตอร์พาร์ค correct  
โครงการเมืองวิทยาศาสตร์อมตะ correct