T : +66 (0) 38 9390007     I    E : marketing@amata.com

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ อมตะ เซอร์วิสเซส จำกัด

เป็นบริษัทร่วมทุนใหม่ระหว่างบริษัท โซเด็กซ์โซ่ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2015 โซเด็กซ์โซ่กรุ๊ปได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งใน 500 บริษัททั่วโลกโดยนิตยสารฟอร์บส ในด้านการบริหารจัดการอาคารโรงงานสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากประเทศฝรั่งเศส มีการจ้างงานกว่า 420,000 คนใน 80 ประเทศทั่วโลก

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ อมตะ เซอร์วิสเซส จำกัดมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในนิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้ ชลบุรีและนิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้ ระยองโดยให้บริการด้านสาธารณูปโภคที่ช่วยปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้รับความน่าเชื่อถือในด้านคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานอีกด้วย