T : +66 (0) 38 9390007     I    E : marketing@amata.com

TH EN VT

อมตะ ประเทศไทย

ผู้พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก

เราให้บริการนิคมอุตสาหกรรมที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้ มีความยั่งยืนและทันสมัยพร้อมโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

“ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของสิ่งต่าง ๆ เป็นศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการคมนาคมนั้นสะดวกทั้งทางบก ทางทะเลและทางอากาศ ไม่มีประเทศอื่นใดในภูมิภาคนี้มีสถานที่เหมาะสมกว่านี้” วิกรม กรมดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

เมืองอุตสาหกรรมในประเทศไทย

พื้นที่อุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศไทย เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมอมตะทั้งสองแห่งซึ่งอยู่ในเขตอีสเทิร์นซีบอร์ด (ESB) ของประเทศ ในช่วงกลางทศวรรษที่ 1980 รัฐบาลไทยมีบทบาทในการสร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจในระยะยาวโดยมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมในสามจังหวัดชายฝั่งทะเล (ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, ระยอง) ทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงเทพฯ การลงทุนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่าสองทศวรรษของทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมขณะนี้กำลังประสบความสำเร็จแล้ว อีสเทิร์นซีบอร์ด (ESB) ได้นำเอาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ที่ดีที่สุดในโลกมาใช้ ซึ่งทำให้ธนาคารโลกอธิบายโครงการนี้ว่าเป็น "โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของเอเชียที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่ง”

ปัจจัยบวกที่ส่งเสริมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ESB) คือโมเมนตัม พื้นที่นี้มีจุดพลิกผันเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงและมีการลงทุนจากต่างประเทศซึ่งดึงดูดอุตสาหกรรมที่สองและที่สาม ส่งผลให้กลุ่มอุตสาหกรรมดึงดูดนักลงทุนหลักรายใหม่ ๆ เข้ามา ตัวอย่างของปรากฏการณ์นี้คืออุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยซึ่งปัจจุบันอยู่ในอีสเทิร์นซีบอร์ด (ESB)

โครงข่ายถนนของนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ESB) เชื่อมต่อกับโครงข่ายถนนกรุงเทพฯ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิและท่าเรือแหลมฉบังกับศูนย์ประชากร เขตอีสเทิร์นซีบอร์ด เช่น ชลบุรี ศรีราชา พัทยาและระยอง

ผลประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ

สถานที่ตั้ง

สถานที่ตั้งของไทยอยู่ในใจกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้เป็นประตูสู่ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ขณะที่สมาชิกของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) สามารถเข้าถึงตลาดเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วนี้ได้

Learn more

ขนาดตลาด

ประเทศไทยเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ในอาเซียน เป็นรองแค่เพียงอินโดนีเซียเท่านั้น ข้อมูลเพิ่มเติม

Learn more

สิทธิประโยชน์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นหน่วยงานของรัฐที่สำคัญที่สุดในการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย BOI ให้สิทธิประโยชน์หลายประการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความสำเร็จของการร่วมลงทุนใหม่ ๆ ทั่วประเทศ

Learn more

โครงสร้างพื้นฐาน

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด (ESB) ของอมตะ เชื่อมต่อกับโครงข่ายถนนกรุงเทพฯ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิและท่าเรือแหลมฉบังกับศูนย์ประชากรเขตอีสเทิร์นซีบอร์ด (ESB) เช่น ชลบุรี ศรีราชา พัทยาและระยอง

Learn more

การลงทุนภาครัฐ

รัฐบาลไทยมีความมุ่งมั่นที่จะลงทุนกว่า 55 พันล้านเหรียญสหรัฐในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อสนับสนุนนิคมอุตสาหกรรมเฉพาะด้าน ได้แก่ ไบโอเทค ไบโอดีเซล การบิน IT และดิจิทัล ยาและการแพทย์

Learn more

Quick facts

  • Creating cities: 7,033 hectares of industrial estate development in Thailand
  • Amata's Thai industrial estates are the 'home' for over 1,000 factories and supporting businesses from 30 countries
  • The Amata family includes numerous Global Fortune 500 (2016) companies, including Toyota, Cardinal Health, BMW, Nestle, Hitachi, Robert Bosch, BASF, Sony, PepsiCo, Posco, Continental, Denso, Mitsubishi Electric, Mitsubishi Chemical, Bridgestone, Sumitomo Electric etc.
  • A community of around 280,000 people work at the two industrial estates (as of Q4, 2017)