อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) 700 หมู่ 1, คลองตำหรุ, เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000,
ประเทศไทย

โทรศัพท์

:

+66 (0) 38 213007

โทรสาร

:

+66 (0) 38 213700

อี เมล์

:

marketing@amata.com

จำนวนลูกค้า ณ ปัจจุบัน

:

514 เปิดดำเนินนการ/ ระหว่าการก่อสร้าง

จำนวนพื้นที่ ณ ปัจจุบัน

:

3,020 ha, 18,873 ไร่ ระยะที่ 9 อยู่ในขั้นตอนการขยาย

ธุรกิจหลัก


:
รถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าผู้บริโภค

พันธมิตรที่สำคัญ

:
ซีเมนส์ อิเล็กโทรวัตต์ ยูโนแคล ปตท อิโตชู ซีพีกรุ๊ป พีเอสการ์เดนส์ พีซีเอสซีเคียวริตี้ ฯลฯ
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ประเทศไทย
  นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ประเทศไทย ,(57 กม ทางทิศตะวันออกของกรุงเทพมหานคร)
  นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (เดิมชื่อบางปะกง 2) คือ นิคมอุตสาหกรรม ที่เป็นที่หนึ่งของบริษัท ตั้งอยู่บนทำเลที่ดี ห่างจากกรุงเทพมหานคร เป็นระยะทาง
57 กม. (35 ไมล์) ระหว่างทางพิเศษ ยกระดับบางนา-ตราด และ มอเตอร์เวย์ กรุงเทพ-ชลบุรี โรงงานที่ตั้งอยู่ในนิคม อุตสาหกรรมนี้ สามารถเข้าถึง กรุงเทพมหานคร และบริเวณชายฝั่งด้าน ตะวันออกได้โดยง่าย และได้ประโยชน์ จากการที่อยู่ใจกลางย่านอุตสาหกรรม ชายฝั่งด้านตะวันออก และโครงสร้าง
พื้นฐานที่สนับสนุน
 

Distances:
Bangkok 57 Km
Bangkok Int. Airport : 85 Km
Bangkok New Int. Airport 42 Km
Laem Chabang Deep Sea Port 46 Km

   
 Over 480  Multi-Nationals have selected Amata Nakorn,
   such as:
     
   
 
Copyright © 2009 Amata Corporation PCL.