T : +66 (0) 38 939007     I    E : marketing@amata.com

นิคมอุตสาหกรรมอมตะ: ผู้พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมชั้นนำแห่งเอเชีย

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2532 ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมอมตะ มีสำนักงานแห่งใหญ่  ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

บริหารงานโดย คุณวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานกรรมการ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540

ปัจจุบันอมตะเป็นผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง นิคมอุตสาหกรรมอมตะมีลูกค้าจากทั่วทุกมุมโลกจำนวนมากกว่า 1,000 ราย จึงมีส่วนสำคัญที่ช่วยทำให้ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทย (GDP) เติบโตขึ้นคิดเป็นอัตราเกือบร้อยละสิบ (10%) ลูกค้าต่างๆซึ่งถือเป็นครอบครัวของอมตะนั้นล้วนแต่เป็นบริษัทชั้นนำจัดอันดับของ Fortune 500 อาทิ Toyota, BMW, Sony Mobile, Bridgestone. Mitsubishi Electric, Colgate Palmolive, Kao, Daikin, Pepsi-Cola, CanadOil, Sumitomo Rubber และ Yokohama Tire Manufacturing

 

คำว่า อมตะ เป็นภาษาสันสกฤต มีความหมายว่า “นิรันดร” หรือ “กัลปาวสาน” คุณวิกรม กรมดิษฐ์ ผู้ก่อตั้งนิคมอุตสาหกรรมอมตะ และทีมงานบริหารทุกท่านมีความมุ่งมั่นในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และหุ้นส่วนทางธุรกิจในนิคมอุตสาหกรรมอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบ ด้วยอุดมการณ์ความมุ่งมั่นด้านการให้บริการ อมตะได้ประกาศแนวคิดการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมสู่ความเป็น “เมืองที่สมบูรณ์แบบ” ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท    นิคมอุตสาหกรรมของอมตะสองแห่งในประเทศไทย คือ อมตะซิตี้ ชลบุรีและอมตะซิตี้ ระยอง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก หรือ อีสเทิร์น ซีบอร์ด ซึ่งธนาคารโลกยกให้เป็นหนึ่งในเขตพื้นที่พัฒนาทางอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในเอเชีย

 

อมตะมีความเชี่ยวชาญในการวางแผน การพัฒนา การบริหารจัดการ และการตลาดที่เกี่ยวข้องกับนิคมอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร อมตะไม่เพียงแต่มุ่งมั่นในการหาทำเลที่ดีสำหรับการดำเนินธุรกิจเท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงความพร้อมในการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภคครบครันแก่นักลงทุนและพนักงานที่ทำงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม   ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนั้น มีถนนที่สร้างตามระบบมาตรฐานสากล มีการประสานกับตำรวจในพื้นที่เพื่อรองรับมาตรการรักษาความปลอดภัย มีระบบสาธารณูปโภคและระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐาน มีพื้นที่สีเขียวซึ่งได้รับการจัดสรรและดูแลอย่างดี นอกจากนั้น ที่โดดเด่นเป็นพิเศษคือ อมตะมีแนวคิดที่จะพัฒนา “เมืองวิทยาศาสตร์” เพื่อการวิจัยและพัฒนา

สำหรับนักลงทุนที่ต้องการดำเนินกิจการในทันที   อมตะ มีโรงงานสำเร็จรูปให้เช่าพร้อมทีมสนับสนุนทางเทคนิค   พนักงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะยังสามารถที่จะพักผ่อนหย่อนใจและเพลิดเพลินไปกับสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งในเรื่องที่พักอาศัย ร้านค้า   และแหล่งช็อปปิ้ง นอกจากนี้ อมตะ ยังมี “ถนนการเงิน” ซึ่งประกอบไปด้วยธนาคารทั้งหลายตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน นอกจากนั้น ในนิคมอมตะยังมีงสถาบันการศึกษา อาทิ เ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเกษตร (พหุภาษา) สมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ และสถาบันฝึกวิชาชีพช่างเทคนิคไทย-เยอรมัน ในนิคมอมตะซิตี้ ชลบุรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ในนิคมอมตะซิตี้ ระยอง ที่โดดเด่นเหนือสิ่งอื่นใด ในนิคมอมตะซิตี้ ชลบุรี มีสนามกอล์ฟ ที่ได้มาตรฐานระดับโลก อมตะ สปริง คันทรีคลับ  ที่สวยงาม  เขียวขจี และท้าท้ายนักกอล์ฟ ด้วยหลุมกอล์ฟลอยอยู่เหนือน้ำ (Floating Green)

 

จากประสบการณ์การดำเนินธุรกิจในประเทศไทย อมตะจึงได้ก่อตั้งนิคมอุตสาหกรรมในต่างประเทศเป็นครั้งแรกที่ประเทศเวียดนาม ชื่อว่า นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ เบียนหัว มีพื้นที่ 700 เฮกเตอร์ และมีทำเลเยี่ยมติดกับทางหลวงหมายเลข 1 ซึ่งเชื่อมต่อถึงทางภาคใต้และภาคเหนือของเวียดนาม นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ เบียนหัว มีการลงทุนมากกว่า 1.5 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ และมีพนักงานมากกว่า 25,000 คน

 

โครงการนิคมอุตสาหกรรมของอมตะทั้ง 3 แห่ง ได้แก่

  • นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ประเทศไทย
  • นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ประเทศไทย
  • นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ เบียนหัว ประเทศเวียดนาม