T : +66 (0) 38 939007     I    E : marketing@amata.com

อมตะ ประเทศไทย

ผู้พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก

เราให้บริการนิคมอุตสาหกรรมที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้ มีความยั่งยืนและทันสมัยพร้อมโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

“ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของสิ่งต่าง ๆ เป็นศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการคมนาคมนั้นสะดวกทั้งทางบก ทางทะเลและทางอากาศ ไม่มีประเทศอื่นใดในภูมิภาคนี้มีสถานที่เหมาะสมกว่านี้” วิกรม กรมดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

เมืองอุตสาหกรรมในประเทศไทย

พื้นที่อุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศไทย เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมอมตะทั้งสองแห่งซึ่งอยู่ในเขตอีสเทิร์นซีบอร์ด (ESB) ของประเทศ ในช่วงกลางทศวรรษที่ 1980 รัฐบาลไทยมีบทบาทในการสร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจในระยะยาวโดยมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมในสามจังหวัดชายฝั่งทะเล (ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, ระยอง) ทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงเทพฯ การลงทุนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่าสองทศวรรษของทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมขณะนี้กำลังประสบความสำเร็จแล้ว อีสเทิร์นซีบอร์ด (ESB) ได้นำเอาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ที่ดีที่สุดในโลกมาใช้ ซึ่งทำให้ธนาคารโลกอธิบายโครงการนี้ว่าเป็น "โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของเอเชียที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่ง”

ปัจจัยบวกที่ส่งเสริมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ESB) คือโมเมนตัม พื้นที่นี้มีจุดพลิกผันเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงและมีการลงทุนจากต่างประเทศซึ่งดึงดูดอุตสาหกรรมที่สองและที่สาม ส่งผลให้กลุ่มอุตสาหกรรมดึงดูดนักลงทุนหลักรายใหม่ ๆ เข้ามา ตัวอย่างของปรากฏการณ์นี้คืออุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยซึ่งปัจจุบันอยู่ในอีสเทิร์นซีบอร์ด (ESB)

โครงข่ายถนนของนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ESB) เชื่อมต่อกับโครงข่ายถนนกรุงเทพฯ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิและท่าเรือแหลมฉบังกับศูนย์ประชากร เขตอีสเทิร์นซีบอร์ด เช่น ชลบุรี ศรีราชา พัทยาและระยอง

ผลประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ

สถานที่ตั้ง

สถานที่ตั้งของไทยอยู่ในใจกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้เป็นประตูสู่ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ขณะที่สมาชิกของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) สามารถเข้าถึงตลาดเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วนี้ได้

Learn more

ขนาดตลาด

ประเทศไทยเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ในอาเซียน เป็นรองแค่เพียงอินโดนีเซียเท่านั้น ข้อมูลเพิ่มเติม

Learn more

สิทธิประโยชน์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นหน่วยงานของรัฐที่สำคัญที่สุดในการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย BOI ให้สิทธิประโยชน์หลายประการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความสำเร็จของการร่วมลงทุนใหม่ ๆ ทั่วประเทศ

Learn more

โครงสร้างพื้นฐาน

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด (ESB) ของอมตะ เชื่อมต่อกับโครงข่ายถนนกรุงเทพฯ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิและท่าเรือแหลมฉบังกับศูนย์ประชากรเขตอีสเทิร์นซีบอร์ด (ESB) เช่น ชลบุรี ศรีราชา พัทยาและระยอง

Learn more

การลงทุนภาครัฐ

รัฐบาลไทยมีความมุ่งมั่นที่จะลงทุนกว่า 55 พันล้านเหรียญสหรัฐในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อสนับสนุนนิคมอุตสาหกรรมเฉพาะด้าน ได้แก่ ไบโอเทค ไบโอดีเซล การบิน IT และดิจิทัล ยาและการแพทย์

Learn more

Quick facts

  • พื้นที่พัฒนากว่า 7,033 เฮกแตร์ ในประเทศไทย
  • อมตะซิตี้ คือ 'บ้าน' ของกว่า 1,000 โรงงาน และ สนับสนุนธุรกิจจากกว่า 30 ประเทศ
  • ครอบครัวอมตะ เป็นที่รวมรวมบริษัทที่อยู่ใน Global Fortune 500 (2021) เช่น Toyota, Cardinal Health, BMW Group, NTT, Nestle, Sony, Hitachi, Bosch Group, Mitsui, PepsiCo, BASF, Toyota Tsusho, Posco, Denso, Nippon Steel Corporation, Sumitomo, Bristol-Myers Squibb, Mitsubishi Electric, Aisin, Idemitsu Kosan, Sumitomo Electric Industries, Bridgestone, Mitsubishi Chemical Holdings
  • สังคมของกว่า 300,000 คน ทำงานที่อมตะซิตี้ ชลบุรี และ ระยอง (2021)