T : +66 (0) 38 939007     I    E : marketing@amata.com

ก๊าซอุตสาหกรรม

บริษัท อมตะ บีไอจี อินดัสเทรียล แก๊ส จำกัด เป็นธุรกิจร่วมทุนใหม่ ระหว่าง บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด (BIG) และบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

BIG ได้ให้บริการก๊าซอุตสาหกรรมแก่อุตสาหกรรมในประเทศไทยตั้งแต่ปี 1987 และเป็นบริษัทในเครือของ แอร์โปรดักส์ แอนด์ เคมิคัลส์ อิงค์ ซึ่งเป็นบริษัทก๊าซอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก


"BIG และอมตะสามารถสร้างทางเลือกการจ่ายก๊าซแบบพิเศษผ่านระบบเครือข่ายท่อส่งมอบให้กับลูกค้าด้วยความน่าเชื่อถือและความยืดหยุ่นที่เป็นเลิศ ลูกค้าจะได้รับประโยชน์จากก๊าซอุตสาหกรรมที่มีความน่าเชื่อถือสูง ยืดหยุ่นและประหยัดค่าใช้จ่าย”
มีชัย อมรรัตนบงกช ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อมตะ อินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด


บริษัท อมตะ อินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด จะดำเนินการจัดหาก๊าซอุตสาหกรรมที่หลากหลายซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตโลหะ อิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเคมี ปูนซีเมนต์ ยาและอื่น ๆ อีกมากมาย ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะถูกส่งผ่านโหมดการจ่ายก๊าซที่หลากหลายครบครัน ซึ่งทำให้สามารถส่งมอบได้ทุกวันตลอดเวลา (24/7) นอกเหนือจากที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานก๊าซแล้ว บริษัท อมตะ อินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด ยังจะมีโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซที่มีคลังสำรองอยู่เป็นจำนวนมาก

บริษัท อมตะ อินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด ช่วยให้การขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าสามารถทำได้อย่างง่ายดายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกัน มาตรฐานที่สูงภายในบริษัทในด้านความปลอดภัยและนวัตกรรมในการผลิตทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ค่านิยมของบริษัทเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งอัตลักษณ์ของ BIG จึงเป็นเหตุผลว่าเหตุใดบริษัทจึงประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเมื่อเวลาผ่านไป