T : +66 (0) 38 9390007     I    E : marketing@amata.com

การขายและเช่าที่ดินอุตสาหกรรม

อมตะเป็นผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมร่วมกับหน่วยงานรัฐบาลไทยที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.หรือ IEAT) นิคมอุตสาหกรรม (Industrial Estates) มีความแตกต่างจากสวนอุตสาหกรรม (Industrial Parks) เนื่องจากเป็นพันธมิตรกับ กนอ.(IEAT) นักลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมจึงได้รับสิทธิพิเศษด้านการลงทุนจาก กนอ. (IEAT) เช่น สิทธิในการเป็นเจ้าของที่ดินเพื่อประกอบกิจการอุตสาหกรรมและอื่น ๆ อีกมากมาย กนอ.(IEAT) กำหนดกฏเกณฑ์ที่เข้มงวดเพื่อพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดิน การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง การใช้สาธารณูปโภคหรือการควบคุมการปล่อยมลพิษ (ดูเพิ่มเติมในส่วน เมืองอุตสาหกรรม)

ที่ดินอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมดของเรานั้น มีระบบไฟฟ้า การสื่อสารโทรคมนาคม น้ำและระบบบำบัดน้ำเสียจัดให้พร้อมในที่ดินแต่ละแปลง มีขนาดและรูปร่างที่ดินหลากหลาย หรือสามารถจัดทำรูปร่างตามความต้องการได้ จะเป็นการถือครองที่ดินหรือการเช่าระยะยาว

  Amata City Chonburi Amata City Rayong
General Industrial Zone correct correct
Free Zone correct correct
Data Center Park correct  
Amata Science City correct