ตารางระยะทาง

ระยะทางจาก
 นาเตย
แขวงหลวงน้ำทา
130 กม.
เมืองด่านบ่อเต็น
45 กม.
เมืองหลวง กรุงเวียงจันทน์
25 กม.
ห้วยทราย (ชายแดนไทย)
230 กม.
เดียนเบียน (ชายแดนเวียดนาม)
220 กม.
อุตสาหกรรมที่ควรลงทุน
ยาง พลาสติค อาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์จากไม้และไม้คอร์ก เภสัชเคมี เครื่องจักร วิจัยวิทยาศาสตร์ คลังสินค้า ธุรกิจขนส่ง

เกี่ยวกับแขวงหลวงน้ำทา

แขวงหลวงน้ำทามีพรมแดนทางบกยาว 140 กิโลเมตรติดกับสาธารณรัฐประชาชนจีน และพรมแดนด้านตะวันตกเฉียงเหนือติดกับพม่า เป็นพรมแดน 130 กิโลเมตรที่ทอดยาวไปตามแม่น้ำโขงและแขวงอุดมไซของลาว มีหลวงน้ำทาเป็นเมืองเอก

รถไฟจีน-ลาวระยะทาง 422 กิโลเมตรเชื่อมต่อเมืองด่านบ่อเต็นกับเมืองบ่อหานของจีนและกรุงเวียงจันทน์เมืองหลวงของลาว สถานีรถไฟหลักของแขวงหลวงน้ำทาอยู่ที่นาเตยติดกับอมตะ สมารท์ แอนด์ อีโค ซิตี้ (เมืองอัจฉริยะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) แห่งใหม่

ในปีที่แล้ว รัฐบาลลาวได้อนุมัติการก่อสร้างทางด่วนระหว่างแขวงบ่อแก้วและเมืองด่านบ่อเต็นที่แขวงหลวงน้ำทา ซึ่งจะเชื่อมโยงจีนและไทยผ่านลาว นอกจากนี้ การสำรวจทางด่วนลาว-จีนที่สร้างระหว่างกรุงเวียงจันทน์กับเมืองด่านบ่อเต็นอีก 3 ช่วงก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ทางด่วนจะมีระยะทาง 440 กิโลเมตร และจะแบ่งการสร้างเป็น 4 ช่วง ช่วงแรกระหว่างกรุงเวียงจันทน์และเขตวังเวียงเปิดให้ใช้งานแล้วในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564

ทำไมต้องเลือกลาว?

ทำเลยุทธศาสตร์

ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ (จีน เวียดนาม ไทย พม่า) มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟและทางหลวงเพื่อเชื่อมต่อเมืองใหญ่ ทางอากาศ และท่าเรือนอกพรมแดนประเทศ

มีการส่งเสริมสภาพแวดล้อมการลงทุน
มีการส่งเสริมสภาพแวดล้อมการลงทุนจากรัฐบาลลาวและได้รับสิทธิ์ประโยชน์ทางภาษีสูง
แรงงานเป็นมิตรและฝึกอบรมได้
แรงงานอายุน้อย เป็นมิตร และฝึกฝนได้ (ลาวมีประชากร 7.2 ล้านคนโดยมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 24 ปี)
สังคมและการเมืองมีความเสถียรภาพ
สังคมและการเมืองมีความเสถียรภาพ รัฐบาลมีความเป็นกลางและเป็นมิตร
สภาพอากาศดี
สภาพอากาศดีและสภาพแวดล้อมยอดเยี่ยม ไม่มีอุทกภัย
อัตราค่าสาธารณูปโภคต่ำ
อัตราค่าสาธารณูปโภคต่ำที่สุดในภูมิภาค สร้างไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนเพื่อรองรับการผลิตคาร์บอนต่ำ

อัตราค่าจ้างต่ำมาก

สิทธิประโยชน์ในการลงทุน

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมอบสิทธิการเช่าที่ดินแก่นักลงทุนต่างชาติโดยมีความเป็นไปได้ที่จะขยายระยะเวลาการเช่า นักลงทุนที่ตั้งอยู่ในอมตะ สมารท์ แอนด์ อีโค ซิตี้จะได้รับประโยชน์จากสถานะเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลลาวมอบให้

สิทธิประโยชน์จากภาษีกำไร

สาธารณูปโภค

 • แขวงหลวงน้ำทา

  หลวงน้ำตาเป็นแขวงและอำเภอเมืองซึ่งห่างจากนิคมอุตสาหกรรมอมตะแห่งใหม่ประมาณ 37 กม.
 • กรุงเวียงจันทน์

  กรุงเวียงจันทน์เป็นเมืองหลวงของประเทศลาวและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด มีประชากรมากกว่า 800,000 คน ตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำโขง
 • เส้นทางรถไฟจีน-ลาว

  รถไฟจีน-ลาวระยะทาง 422 กิโลเมตรเชื่อมต่อเมืองด่านบ่อเต็นกับกรุงเวียงจันทน์ สถานีรถไฟหลักของแขวงหลวงน้ำทาอยู่ที่นาเตยติดกับอมตะ สมารท์ แอนด์ อีโค ซิตี้แห่งใหม่
 • เส้นทางรถไฟจีน-ลาว-ไทย

  ประเทศไทยจะเร่งการเชื่อมต่อทางรถไฟเพื่อเชื่อมโยงกับโครงการรถไฟจีน-ลาว โครงการรถไฟความเร็วสูงจีน-ไทยช่วงแรกระหว่างกรุงเทพฯ และนครราชสีมามีระยะทาง 253 กม. และมีเป้าหมายที่จะเปิดดำเนินการภายในปีพ.ศ. 2569
 • เขตห้วยทราย

  เขตห้วยทรายอยู่ในแขวงบ่อแก้ว ประเทศลาว ตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำโขงตรงข้ามกับอำเภอเชียงของ ประเทศไทย ทางหลวงเอเชียหมายเลข 3 ที่วิ่งตัดผ่านแขวงนี้ทอดยาวขึ้นไปทางเหนือจนถึงมณฑลยูนนาน ประเทศจีน และลงทางใต้ไปจรดจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย
 • จังหวัดหนองคาย

  จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดชายแดนตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง เป็นพรมแดนติดกับประเทศลาว กรุงเวียงจันทน์อยู่ห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายเพียง 25 กม. มีสะพานมิตรภาพไทย-ลาวเชื่อมประเทศ
 • ทางหลวง

  ทางหลวงลาว-จีนสายใหม่ได้เปิดดำเนินการช่วงแรกกรุงเวียงจันทน์-เขตวังเวียงในปีพ.ศ. 2564 ทางหลวงสายนี้จะเชื่อมต่อเมืองหลวงประเทศลาวกับเมืองบ่อเต็นซึ่งเป็นเมืองด่านชายแดนกับจีน
 • แขวงอุดมไซ

  แขวงอุดมไซอยู่ติดกับแขวงหลวงน้ำทา มีเมืองไซเป็นเมืองเอก

ร่วมสร้างอนาคตไปกับอมตะ

AMATA

Contact us for more details.

Thailand
+66 38 939 007
Vietnam

+84 251 3991 007 (South)
+84 203 3567 007 (North)

Myanmar
+95 1 230 5627
Laos

+85 620 5758 0007

© AMATA CORPORATION PCL. All rights reserved.  Web by Toneyes  Web by Toneyes