อมตะ อินดัสเตรียล ซิตี้ เวียตนาม เริ่มดำเนินธุรกิจในปี พ.ศ. 2537 และให้บริการด้วยประสบการณ์มากกว่า 26 ปี โครงการของเราตั้งอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์จุดเชื่อมต่อระหว่างเวียตนามเหนือและเวียตนามใต้ ทำให้เข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานและมาตรฐานที่ล้ำสมัยได้ง่าย

ทำไมต้องเลือกเวียตนาม?

เป็นประเทศอาเซียนชั้นนำ
ในการสรรหาการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
อัตราการเติบโตของ GDP สูง
อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ระหว่างปีพ.ศ. 2543-2562 สูงกว่า 5% อย่างต่อเนื่อง ธนาคารโลกได้คาดการณ์การเติบโตของ GDP ในปี พ.ศ. 2565 อยู่ที่ 5.5%
ข้อตกลงทางการค้า
เวียดนามทำข้อตกลงทางการค้าเสรีหลายฉบับ
แรงงานอายุน้อยและมีความขยัน
แรงงานอายุน้อยและขยันมีมากกว่า 56 ล้านคนจากจำนวนประชากรทั้งหมด 97 ล้านคนโดยมีอายุเฉลี่ยที่ 31.9 ปี
มีโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่
มีโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เพื่อปรับปรุงการขนส่งและการเชื่อมต่อกับโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ

การเติบโตของชนชั้นกลาง

สภาพแวดล้อมทางการเมืองและสังคมมีความสเถียร

ต้นทุนแรงงานที่แข่งขันได้

สิทธิประโยชน์ในการลงทุน

สวนอุตสาหกรรม (IPs) เป็นบริเวณที่กำหนดไว้ด้วยการจดทะเบียนใบรับรองการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาล (กระทรวงการวางแผนและการลงทุน) เพื่อการผลิตสินค้าและให้บริการเพื่อการผลิต บริษัทที่ตั้งโรงงานผลิตภายในสวนอุตสาหกรรมอาจเข้าถึงนโยบายสิทธิพิเศษ เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและการลดหย่อนภาษี

เขตเศรษฐกิจ (EZ) เป็นเขตพื้นที่ที่กำหนดไว้โดยเฉพาะในเวียตนาม มีลักษณะเป็นแผนการลงทุนของรัฐบาลท้องถิ่นหรือระดับภูมิภาคเพื่อส่งเสริมการลงทุนเฉพาะภาคส่วน เช่น อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ที่พักอาศัย เป็นต้น สวนอุตสาหกรรมสามารถอยู่ในเขตเศรษฐกิจได้ และนักลงทุนในสวนอุตสาหกรรมนี้อาจได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติม เวียตนามมีเขตเศรษฐกิจ 18 แห่งใน 17 จังหวัด และสร้างสวนอุตสาหกรรมเกือบ 400 แห่งในประเทศ

ตารางเวลาของสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ร่วมสร้างอนาคตไปกับอมตะ

AMATA

Contact us for more details.

Thailand
+66 38 939 007
Vietnam

+84 251 3991 007 (South)
+84 203 3567 007 (North)

Myanmar
+95 1 230 5627
Laos

+85 620 5758 0007

© AMATA CORPORATION PCL. All rights reserved.  Web by Toneyes  Web by Toneyes