ยินดีต้อนรับสู่อมตะ!

อมตะคือผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมชั้นนำ หรือเรียกอีกนัยว่าเมืองอุตสาหกรรม

สร้างเมืองสมบูรณ์แบบ เมืองที่สร้างโอกาสต่างๆ

มุ่งมั่นสร้างวัฒนธรรมองค์กร ALL WIN กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา พร้อมทั้งยังมุ่งมั่นขยายโครงการไปยังต่างประเทศ สร้างนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2532 และขับเคลื่อนธุรกิจด้วยวิสัยทัศน์ของผู้ก่อตั้ง นายวิกรมกรมดิษฐผู้ประกอบการชาวไทย อมตะเติบโตจากบริษัทเล็กๆ ก้าวไกลมาเป็นผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่กว่า 6,000 เฮกตาร์ ตั้งอยู่บนทำเลยุทธศาสตร์ทั้งในประเทศไทยและเวียดนาม เพิ่มเติมด้วยโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในสปป.ลาว และพม่า

ทุกฝ่ายชนะ

ปรัชญาธุรกิจ

เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเท่ากัน บริษัทเราดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการสร้างความยั่งยืน ด้วยการจัดการให้มีความสำคัญอย่างสมดุลกันระหว่าง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม และระบบนิเวศน์ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่าย

มุ่งมั่นสร้างวัฒนธรรมองค์กร ALL WIN กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา พร้อมทั้งยังมุ่งมั่นขยายโครงการไปยังต่างประเทศ สร้างนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิด

เมืองสมบูรณ์แบบ

มุ่งเน้นการบริการ

ผู้ประกอบการจากทั่วทุกมุมโลกตั้งแต่ระดับยักษ์ใหญ่สากล Global Fortune 500 ไปจนถึงบบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมต่างเลือกอมตะเป็นฐานการผลิต  อมตะไม่เพียงมุ่งมั่นจัดหาทำเลยอดเยี่ยม เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของท่านเท่านั้น แต่ยังสร้างเมืองที่พร้อมด้วยการบริการต่างๆ ซึ่งออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจรวมถึงสนับสนุนบุคลากรที่ทำงานในพื้นที่อย่างเต็มที่ ด้วยจิตใจที่มีปรัชญาที่มุ่งเน้นการบริการ อมตะจึงนำแนวคิดการพัฒนา 'เมืองสมบูรณ์แบบ' มาใช้ตั้งแต่ปี 2532 ซึ่งเป็นปีที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (เดิมเรียกว่าอมตะนคร)  เริ่มเปิดดดำเนินการ

อนาคตที่ยั่งยืน

เมืองที่ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทได้กำหนดนโยบายของตนเองไว้เพื่อให้เกิดความยั่งยืน อมตะพร้อมพลิกโฉมตนเองสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะชั้นนำที่พึ่งพาตนเองได้ ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแหล่งพลังงานหมุนเวียน และมีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ความเป็นมาของอมตะ

“จุดเริ่มต้น”

หลังจากที่มีการค้นพบก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยในปี พ.ศ. 2516 ประเทศไทยซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีแหล่งน้ำมันก็ได้เริ่มกระบวนการอุตสาหกรรมโดยอาศัยพลังงานของตนเอง พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกซึ่งประกอบด้วยจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง  โดดเด่นในสายตาของเหล่านักวางแผนการพัฒนา เนื่องจากอยู่ใกล้กับกรุงเทพฯ และเหมาะสมต่อการพัฒนาท่าเรือน้ำลึก จากความเป็นมานี้ รัฐบาลไทยจึงได้กำหนดให้การพัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคเป็นหนึ่งในวาระสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) และจัดตั้ง
คณะกรรมการโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการเพื่อช่วยในการดำเนินการพัฒนา

 • พ.ศ. 2518

  17 มีนาคม พ.ศ. 2518

  เปิดบริษัท V&K Enterprise

 • พ.ศ. 2531

  ซื้อที่ดิน

  120 เอเคอร์ (750 ไร่) มูลค่า 4.7 ล้านเหรียญสหรัฐ ด้วยวิสัยทัศน์ทำเลยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุด

 • พ.ศ. 2532

  6 มีนาคม พ.ศ. 2532

  2532 ลูกค้ากลุ่มแรกของอมตะ คอร์ปอเรช่น (เดิมคือนิคอุตสาหากรรมบางปะกง  อินดัสเตรียล ปาร์ค 2) ได้แก่ Singer, Asahi Glass, Hitachi, Daikin, Tatung, Mitsubishi

 • พ.ศ. 2537

  31 ธันวาคม พ.ศ. 2537

  อมตะขยายธุรกิจไปยังประเทศเวียดนาม เปิดตัว นิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้ เบียนหัว 

 • พ.ศ. 2538

  5 มิถุนายน พ.ศ. 2538

  เปิดตัวนิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ระยอง เป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งที่ 2 ในประเทศไทย

 • พ.ศ. 2540

  14 กรกฎาคม พ.ศ. 2540

  บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 • พ.ศ. 2555

  30 สิงหาคม พ.ศ. 2555

  ก่อตั้ง บริษัท อมตะ วีเอ็น

 • พ.ศ. 2558

  10 กรกฏาคม พ.ศ. 2558

  เปิดตัวนิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้ ลองถั่น เป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งที่ 2 ในประเทศเวียดนาม

 • พ.ศ. 2559

  1 กันยายน พ.ศ. 2559

  สร้างโครงการเพิ่มที่เวียดนาม ได้แก่  AMATA Township Long Thanh AMATA Service City Long Thanh 1 & 2

 • พ.ศ. 2560

  อมตะยึดมั่นในแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

  ได้เปิดตัวโครงการแรกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของอมตะซิตี้ ชลบุรี ไปสู่โครงการอมตะ เมืองอัจฉริยะ

 • พ.ศ. 2561

  ปรับภาพลักษณ์องค์กรใหม่

  ปรับเปลี่ยน Mission, Vision และโลโก้ขององค์กรใหม่  สู่ความทันสมัย

  18 เมษายน พ.ศ. 2561

  เปิดตัว  Amata City Halong  เป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งที่ 3 ในประเทศวียดนาม 

 • พ.ศ. 2562

  27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

  เปิดตัว อมตะ สมาร์ท แอนด์ อีโค ซิตี้ ย่างกุ้ง เป็นโครงการแรกในพม่า

 • พ.ศ. 2564

  23 มีนาคม พ.ศ. 2564

  ทำสัญญากับ Jinko Solar ลูกค้ารายแรกของ Amata City Ha Long

 • พ.ศ. 2565

  11 มกราคม พ.ศ. 2565

  เปิดตัว อมตะ สมาร์ท แอนด์ อีโค ซิตี้ นาเตย เป็นโครงการแรกใน สปป. ลาว

  25 สิงหาคม พ.ศ. 2565

  โครงการที่ 2 ใน สปป.ลาว : อมตะ สมาร์ท แอนด์ อีโค ซิตี้ นาหม้อ

 • 1975

  17 March 1975
  V&K Enterprise
 • 1988

  Get the land
  120 acres (750 rai), USD 4.7 Million, Vision: Strategically best location
 • 1989

  06 March 1989

  AMATA Corporation (formerly Bang Pakong Pakong Industrial Park 2)

  First Customers: among Singer, Asahi Glass, Hitachi, Daikin, Tatung, Mitsubishi

 • 1994

  31 December 1994
  AMATA expands to Vietnam: AMATA City Bienhoe Industrial Park
 • 1995

  05 June 1995

  2nd Thai Industrial Estate: AMATA City Rayong

 • 1997

  14 July 1997

  AMATA Corporation PCL listed on the Stock Exchange of Thailand

 • 2012

  30 August 2012
  AMATA VN
 • 2015

  10 July 2015

  2nd Vietnam Industrial Park: AMATA City Long Thanh

  16 December 2015

  AMATA VN PCL listed on the Stock Exchange of Thailand

 • 2016

  1 September 2016

  Additional Projects in Vietnam: AMATA Township Long Thanh AMATA Service City Long Thanh 1 & 2

 • 2017

  AMATA commits tothe concept of Sustainable Development.

  First projects initiated to support the transformation of AMATA City Chonburi into AMATA Smart City

 • 2018

  New Company

  Vision and mission statements lead to rebranding and change of corporate logo

  18 April 2018

  3rd Vietnam Industrial Park: AMATA City Ha long

 • 2019

  27 February 2019

  1st project in Myanmar: Yangon AMATA Smart and Eco City

 • 2021

  23 March 2021
  Amata City Ha Long First Customer: Jinko Solar
 • 2022

  11 January 2022
  1st Project in Lao PDR: Amata Smart and Eco City Natuey

ภาพรวมโดยย่อของอมตะกรุ๊ป

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   เมื่อปีพ.ศ. 2550 โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยและต่างประเทศ จากรายงานประจำปีพ.ศ. 2564 มีบริษัทในเครือ และบริษัทร่วม 40 แห่งที่อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม ดำเนินธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม  ด้วยการพัฒนาพื้นที่พร้อมสาธารณูปโภค และการบริการ หรือดำเนินธุรกิจเป็นบริษัทโฮลดิ้ง

บมจ อมตะ คอร์ปอเรชัน เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บมจ  อมตะ วีเอ็น ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2558 การลงทุนและธุรกิจทั้งหมดในเวียดนามจะดำเนินการผ่านบริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)

ผลการดำเนินการที่แข็งแกร่ง

ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ประวัติความสำเร็จอันน่าประทับใจและการพัฒนาใหม่ๆ ที่น่าตื่นเต้นซึ่งจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้ คุณจึงสามารถลงทุนในอมตะด้วยความปลอดภัย บุคลากรของเรามีประสบการณ์และมีความรู้ในการแนะนำการจัดตั้งและประกอบกิจการโรงงาน จึงมั่นใจได้ว่าท่านจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน

กลุ่มบริษัทอมตะกรุ๊ปที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์


บริษัทย่อยและบริษัทในเครืออมตะ

ร่วมสร้างอนาคตไปกับอมตะ

AMATA

Contact us for more details.

Thailand
+66 38 939 007
Vietnam

+84 251 3991 007 (South)
+84 203 3567 007 (North)

Myanmar
+95 1 230 5627
Laos

+85 620 5758 0007

© AMATA CORPORATION PCL. All rights reserved.  Web by Toneyes  Web by Toneyes