ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

อมตะคือการให้บริการแบบครบวงจร (One Stop Service) ที่จัดสรรทุกสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการในนิคมอุตสาหกรรม

สาธารณูปโภคที่เชื่อถือได้และโครงสร้างพื้นฐานคือหัวใจสำคัญของนิคมอุตสาหกรรม หากปราศจาคสิ่งเหล่านั้น บรรดาบริษัทในนิคมจะไม่สามารถดำเนินงานได้ อมตะตระหนักถึงความเป็นจริงข้อนี้และได้ดำเนินการเพื่อสร้างความมั่นใจว่าสิ่งที่เราจัดสรรให้นั้นเหนือกว่ามาตรฐานทั่วไป จึงรับรองได้ว่าลูกค้าของเราจะมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย มั่นคงและเชื่อถือได้ อีกทั้งยังเป็นสถานที่ทำงานที่ดีอีกด้วย

พื้นที่พาณิชยกรรมและสันทนาการ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ห้างสรรพสินค้าโลตัส

 • สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล

 • ย่านการเงินและธนาคาร

 • พื้นที่สันทนาการ

 • อมตะ แมนชั่น

 • อมตะ สปริง แฟร์เวย์ วิลล่าส์

 • โรงแรมนิกโก้ อมตะซิตี้ ชลบุรี

 • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

 • โรงเรียนสิรศาสตร์ศึกษา (อมตะ)

 • โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร

  ร่วมสร้างอนาคตไปกับอมตะ

  AMATA

  Contact us for more details.

  Thailand
  +66 38 939 007
  Vietnam

  +84 251 3991 007 (South)
  +84 203 3567 007 (North)

  Myanmar
  +95 1 230 5627
  Laos

  +85 620 5758 0007

  © AMATA CORPORATION PCL. All rights reserved.  Web by Toneyes  Web by Toneyes