จังหวัดกวางหนิง

ระยะทางจาก
ฮาลอง
เมืองฮาลอง
20 กม.
เมืองไฮฟอง
25 กม.
ท่าเรือไฮฟอง
22 กม.
ชายแดนจีน
160 กม.
ท่าเรือแหล็กเฮวี่ยน
35 กม.
ท่าเรือก๋ายเลิน
20 กม.
สนามบินนานาชาตินอยไบ
160 กม.
สนามบินนานาชาติเวินโด่น
60 กม.
อุตสาหกรรมที่ควรลงทุน
ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เครื่องจักร โลหะ พลาสติค ยาง โทรศัพท์และชิ้นส่วนโทรศัพท์

เกี่ยวกับจังหวัดกวางหนิง

จังหวัดกวางหนิงเป็นส่วนหนึ่งของเขตเศรษฐกิจสำคัญทางภาคเหนือ (KER) ซึ่งรวมเจ็ดเมืองและจังหวัด ได้แก่ ฮานอย ไฮฟอง กวางหนิง หวิงฟุก บักนิญ ไฮเดือง และหงเยินเอาไว้ ภูมิภาคนี้เป็นที่ตั้งของกลุ่มบริษัทลงทุนต่างชาติขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าการส่งออกสูง และมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการเติบโตของการส่งออกของประเทศ มีบริษัทต่างชาติมากมายเข้ามาลงทุน เช่น Samsung, LG, Fujico, Denso, Microsof,t Canon, Bridgestone, Chevron, Pegatron เป็นต้น

จังหวัดกวางหนิง ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ เป็นพื้นที่แหล่งเดียวของเวียตนามที่มีพรมแดนทางบกและทางทะเลร่วมกับจีน และได้รับรางวัลอันดับ 1 ดัชนีขีดความสามารถในการแข่งขันรายจังหวัด (PCI) เป็นเวลา 4 ปี ต่อเนื่องกัน ดัชนีนี้เป็นรายงานที่ใช้วัด 10 ดัชนีย่อย ได้แก่ ต้นทุน ความสะดวกสบายในการทำธุรกิจ ความโปร่งใส เป็นต้น  

ด้วยพื้นที่มากมายในเขตอุตสาหกรรมที่กำลังขยายตัว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงเป็นภูมิภาคที่น่าดึงดูดใจต่อการลงทุนอันเนื่องจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่โดดเด่นและการเติบโตทางเศรษฐกิจ หนึ่งในโครงการที่สำคัญที่สุดทางตอนเหนือของเขตเศรษฐกิจสำคัญทางภาคเหนือ KER คือการก่อสร้างทางด่วนเวินโด่น – มองไก๋ในจังหวัดกวางหนิงเชื่อมต่อฮานอย-ไฮฟอง ไฮฟอง-ฮาลอง และฮาลอง-เวินโด่น เพื่อสร้างทางหลวงที่ยาวที่สุดในเวียตนาม นอกจากนี้ยังมีการขยายท่าเรือทะเลน้ำลึกแหล็กเฮวี่ยนซึ่งจะทำหน้าที่เป็นท่าเรือหลักสำหรับการนำเข้าและส่งออก จะช่วยประหยัดต้นทุนสำหรับการขนส่งภายในประเทศได้ รายได้ต่อหัวของจังหวัดกวางหนิงนั้นมากกว่า 6,700 ดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศถึงสองเท่า

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • เมืองฮาลอง

  เป็นเมืองหลวงและเมืองเอกของจังหวัดกวางหนิง ประเทศเวียตนาม มีชายฝั่งทะเลที่ยาว มีศักยภาพโดดเด่นทางด้านการท่องเที่ยวและท่าเรือเนื่องจากมีพื้นที่ 50 กม. ตามแนวชายฝั่งอ่าวฮาลอง
 • เมืองไฮฟอง

  ไฮฟองเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่สำคัญและใหญ่เป็นอันดับสามในเวียตนาม
 • กรุงฮานอย

  เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียตนามและเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของเวียตนาม กรุงฮานอยตั้งอยู่ภายในดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและการเมืองของเวียตนาม
 • มองไก๋ เมืองชายแดนติดกับจีน

  ในปีพ.ศ. 2564 ปริมาณการค้าระหว่างเวียดนามและจีนจากด่านพรมแดนมองไก๋มีมูลค่าถึง 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
 • สนามบินนานาชาติกั๊ตบิ

  สนามบินนานาชาติกั๊ตบิ ตั้งอยู่ในเมืองไฮฟอง ประเทศเวียตนาม ในปี พ.ศ. 2562 มีผู้โดยสาร 2.7 ล้านคน
 • สนามบินนานาชาติเวินโด่น

  สนามบินแห่งใหม่ล่าสุดของเวียตนามตั้งอยู่ที่อำเภอเวินโด่น จังหวัดกวางหนิง เชื่อมต่อกับฮาลองโดยทางด่วนที่ทันสมัย อาคารผู้โดยสารหนึ่งหลังสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 2.5 ล้านคนและรองรับสินค้าได้ 10,000 ตันต่อปี
 • สนามบินนานาชาตินอยไบ

  เป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามในด้านขีดความสามารถของปริมาณการรองรับทั้งหมด เป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศในด้านการขนส่งสินค้า และเป็นสนามบินที่มีการขนส่งผู้โดยสารพลุกพล่านที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศ (ในปี พ.ศ. 2562 มีผู้โดยสาร 29 ล้านคน)
 • ท่าเรือคอนเทนเนอร์สากลก๋ายเลิน (CICT)

  CICT เป็นท่าเรือน้ำลึกในเวียตนามเหนือ มีทำเลตั้งอยู่ใกล้ชายแดนจีนและนิคมอุตสาหกรรมที่สำคัญ ท่าเทียบเรือสามารถรองรับเรือขนาดไม่เกิน 5,500 TEU หรือ 85,000 DWT
 • ท่าเรือไฮฟอง

  เป็นกลุ่มท่าเรือในเมืองไฮฟอง ประเทศเวียตนาม เป็นท่าเรือชั้นนำที่ให้บริการในเวียตนามเหนือและเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจคุนหมิง-หล่าวกาย-ฮานอย-ไฮฟอง-กวางหนิงในอนาคต มีแผนจัดระบบท่าเรือเพื่อรองรับเรือขนาด 30,000-40,000 DWT
 • ทางหลวง Hai Phong – Ha Long – Van Don – Mong Cai highway

  ทางหลวงมีความยาว 175 กม. เชื่อมฮานอยกับไฮฟอง มีความกว้าง 4 เลนและความเร็วจำกัด 100 กม./ชม. ทางด่วนที่ทันสมัยสายนี้คือทางเชื่อมไปยังโครงข่ายทางหลวงที่เชื่อมต่อเมืองหลวงของเวียตนามกับชายแดนจีน โดยผ่านจังหวัดสำคัญอย่างจังหวัดกวางหนิงและจังหวัดไฮฟอง

ร่วมสร้างอนาคตไปกับอมตะ

AMATA

Contact us for more details.

Thailand
+66 38 939 007
Vietnam

+84 251 3991 007 (South)
+84 203 3567 007 (North)

Myanmar
+95 1 230 5627
Laos

+85 620 5758 0007

© AMATA CORPORATION PCL. All rights reserved.  Web by Toneyes  Web by Toneyes