องค์การบริหารจัดการก็าซเรือนกระจก ,สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก,จับมือ AFS และภาคี แถลงข่าวการก่อตั้งเครือข่ายอมตะคาร์บอนนิวทรัล (AMATA Carbon Neutral Network: ACNN)และการจัดงาน ACNN forum 2023

Posted on | Business News
วันนี้ 10 พฤศจิกายน 2566

สำนักงานนิคมฯ อมตะซิตี้ชลบุรี, องค์การบริหารจัดการก็าซเรือนกระจก ,สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก,จับมือ AFS และภาคี แถลงข่าวการก่อตั้งเครือข่ายอมตะคาร์บอนนิวทรัล (Amata Carbon Neutral Network : ACNN)และการจัดงาน ACNN forum 2023 พร้อมเสริมทัพเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย(TCNN) เพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจในการลดการปล่อย "ก๊าซเรือนกระจก" แก่สถานประกอบการที่เป็นสมาชิกในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในระดับองค์กร เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน

S 41189435 0 0

อมตะฯ พร้อมเป็นแกนนำขับเคลื่อนให้สถานประกอบการในนิคมฯ อมตะซิตี้ชลบุรี บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน และเดินหน้ามุ่งสู่ Net Zero โดยมีสมาชิกเครือข่ายร่วมก่อตั้งกว่า 20 องค์กร และมุ่งขยายเครือข่ายสมาชิกให้แก่ผู้ประกอบการในนิคมฯต่อไป

S 41189442 0 0

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณวิวัฒน์ กรมดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่เทคนิควิศวกรรม และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ ในประเทศไทย พร้อมด้วย คุณวิชชุดา สีมาขจร ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี คุณอโณทัย สังข์ทอง ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารและทะเบียนคาร์บอนเครดิต องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ คุณอัครเรศร์ ชูช่วย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด และผู้บริหารร่วมงาน
และในงานได้รับการสนับสนุนจากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จัดสัมมนาในแนวคิด "Smart Green Industrial Synergy" ภายใต้หัวข้อ "Smart Monodzukuri" and the transition to "Industrial 4.0" with low cost และ Smart Safety for Smart Manufacturing ให้กับสถานประกอบการที่เข้าร่วมงาน

ร่วมสร้างอนาคตไปกับอมตะ

AMATA

Contact us for more details.

Thailand
+66 38 939 007
Vietnam

+84 251 3991 007 (South)
+84 203 3567 007 (North)

Myanmar
+95 1 230 5627
Laos

+85 620 5758 0007

© AMATA CORPORATION PCL. All rights reserved.  Web by Toneyes  Web by Toneyes